روستایی در اعماق غار با 100 نفر جمعیت چینی +تصاویر

روستایی در اعماق غار با 100 نفر جمعیت چینی +تصاویر

روستای ژونگ دونگ در استان گوئیژو در چین تنها جاییست که ساکنان آن تمام طول سال داخل یک غار طبیعی زندگی می کنند.

روستایی در اعماق غار با 100 نفر جمعیت چینی +تصاویر

(image)
روستای ژونگ دونگ در استان گوئیژو در چین تنها جاییست که ساکنان آن تمام طول سال داخل یک غار طبیعی زندگی می کنند.

روستایی در اعماق غار با 100 نفر جمعیت چینی +تصاویر

عکس