روشی برای ترک عادت هله هوله خوردن کودک


با اینکه تمامی متخصصین تغذیه مصرف هله و هوله و تنقلات را برای سلامت بدن کودکان مضر می دانند اما تبلیغات خوش آب و رنگ و متنوع مانع از تربیت غذایی کودکان توسط والدین می شود.

دانلود فیلم

آپدیت نود 32