روش بخشیدن مهریه به همسر


بخشیدن مهریه از جانب زن هدیه است که می تواند به همسر خود اعطا کند.پرداخت مهریه امروزه به یکی از مشکلات مردها شده و حتی موجب زندانی شدن آنها می شود.اما اگر از بخشش هریه پشیمان شده اید آیا راهی برای بازگشت وجود دارد؟

اس ام اس

ورزش و زندگی