روش های جدید برای ثابت نگه داشتن رنگ مو


با اینکه موهای خود را با رنگ های اصل و یا طبیعی رنگ می کنم اما پس از مدتی آن طراوت و شفافیت اولیه را نداشته و مصنوعی به نظر می رسد.برای ثابت نگه داشتن رنگ مو چه کنم؟

روزنامه قانون

موبایل دوستان