ساخت هتل شگفت انگیز روزمونت دبی روی یک طبقه جنگل

ساخت هتل شگفت انگیز روزمونت دبی روی یک طبقه جنگل

معماران یکی از عجیب ترین هتل های جهان در دبی را طراحی کردند که استخری در پشت بام و جنگلی در طبقه اول از شگفتی های این هتل 47 طبقه است.

ساخت هتل شگفت انگیز روزمونت دبی روی یک طبقه جنگل

(image)
معماران یکی از عجیب ترین هتل های جهان در دبی را طراحی کردند که استخری در پشت بام و جنگلی در طبقه اول از شگفتی های این هتل 47 طبقه است.

ساخت هتل شگفت انگیز روزمونت دبی روی یک طبقه جنگل

موزیک جوان