سقوط اتوبوس شهری از روی پل به اتوبان چمران +عکس


یک دستگاه اتوبوس شهری به علت گیر کردن پدال گاز و عمل نکردن ترمز با خارج شدن از مسیرش، ضمن برخورد با ایستگاه کنترل خط اتوبوسرانی و نیمکت مسافران از روی پل لاله به داخل اتوبان چمران اصفهان سقوط کرد.

روزنامه قانون

تکست آهنگ