شوخی دستی جان کری با همتای سوئیسی + عکس


جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در دیدار با همتای سوئیسی خود شوخ طبعی اش را روی وی اجرا کرد که از لنز دوربین خبرنگاران پنهان نماند.