طراحی باغچه خانگی در قلب خانه ای مدرن + پلان کف سازی

طراحی باغچه خانگی در قلب خانه ای مدرن + پلان کف سازی

یک باغچه خانگی در طبقه همکف یکی از اپارتمان های شیک و مدرن که توسط یک تیم حرفه ای طراحی و اجرا شده است.

طراحی باغچه خانگی در قلب خانه ای مدرن + پلان کف سازی

(image)
یک باغچه خانگی در طبقه همکف یکی از اپارتمان های شیک و مدرن که توسط یک تیم حرفه ای طراحی و اجرا شده است.

طراحی باغچه خانگی در قلب خانه ای مدرن + پلان کف سازی