عاشقانه های جمشید مشایخی و همسرش گیتی در خندوانه + فیلم

عاشقانه های جمشید مشایخی و همسرش گیتی در خندوانه + فیلم

جمشید مشایخی و همسرش گیتی رئوفی شب گذشته مهمان برنامه خندوانه بودند و از خاطرات عاشقی خود گفتند.

عاشقانه های جمشید مشایخی و همسرش گیتی در خندوانه + فیلم

(image)
جمشید مشایخی و همسرش گیتی رئوفی شب گذشته مهمان برنامه خندوانه بودند و از خاطرات عاشقی خود گفتند.

عاشقانه های جمشید مشایخی و همسرش گیتی در خندوانه + فیلم

پرس نیوز