عاقبت عربده کشی اراذل و اوباش مازندران در اینترنت + تصاویر


انتشار کلیپ های رعب آور توسط برخی اراذل و اوباش مازندران با انتقادات صریح مردم و واکنش شدید نیروی انتظامی کشور مواجه شد.

میهن دانلود

قرآن