عوارض ساعت کاری طولانی بر سلامت بدن


کسانی که در کارشان غرق می شوند و یا به دلیل شرایط اقتصادی شان مجبور می شوند کاری با ساعت طولانی را انتخاب کنند، سلامت روان و جسم شان را به خطر می اندازند.

گوشی

آخرین اخبار ورزشی