ماجرای تیزرهای GEM در حمایت از تولیدات ایرانی

ماجرای تیزرهای GEM در حمایت از تولیدات ایرانی

شبکه ماهواره ای GEM به تازگی دست به تبلیغاتی در راستای حمایت از کالای ایرانی زده که هنوز حسن نیت و یا سوء قصد این عمل مشخص نیست.

ماجرای تیزرهای GEM در حمایت از تولیدات ایرانی

(image)
شبکه ماهواره ای GEM به تازگی دست به تبلیغاتی در راستای حمایت از کالای ایرانی زده که هنوز حسن نیت و یا سوء قصد این عمل مشخص نیست.

ماجرای تیزرهای GEM در حمایت از تولیدات ایرانی

مدلینگ