مردم خودرو پراید و پژو 405 نخرند!

مردم خودرو پراید و پژو 405 نخرند!

مدیرعامل انجمن حمایت از مصرف کنندگان در رابطه با خرید خودرو و ثابت ماندن سطح کیفیت دو مدل از خودورهای موجود در بازار توضیحاتی ارائه داد.

مردم خودرو پراید و پژو 405 نخرند!

(image)
مدیرعامل انجمن حمایت از مصرف کنندگان در رابطه با خرید خودرو و ثابت ماندن سطح کیفیت دو مدل از خودورهای موجود در بازار توضیحاتی ارائه داد.

مردم خودرو پراید و پژو 405 نخرند!

ساخت بنر