مستانه مهاجر؛ بیوگرافی و عکس های مستانه مهاجر همسر پژمان بازغی

مستانه مهاجر؛ بیوگرافی و عکس های مستانه مهاجر همسر پژمان بازغی

بیوگرافی و عکس های مستانه مهاجر مستانه مهاجر، زاده 15 اردیبهشت سال 1353 در شهر تهران است و فارغ التحصیل رشته تدوین از دانشگاه سوره تهران است. خانم مهاجر فعالیت های زیادی در زمینه تدوین، میکس و امور فنی صدا داشته است. همسر مستانه مهاجر سال 1386 خانم مستانه مهاجر با پژمان بازغی که یکی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مستانه مهاجر؛ بیوگرافی و عکس های مستانه مهاجر همسر پژمان بازغی

بیوگرافی و عکس های مستانه مهاجر مستانه مهاجر، زاده 15 اردیبهشت سال 1353 در شهر تهران است و فارغ التحصیل رشته تدوین از دانشگاه سوره تهران است. خانم مهاجر فعالیت های زیادی در زمینه تدوین، میکس و امور فنی صدا داشته است. همسر مستانه مهاجر سال 1386 خانم مستانه مهاجر با پژمان بازغی که یکی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مستانه مهاجر؛ بیوگرافی و عکس های مستانه مهاجر همسر پژمان بازغی