معرفی اسامی “برندگان اسکار 2016” + تصاویر


اسامی “برندگان اسکار 2016” در هشتاد و هشتمین دوره از این فستیوال معرفی شدند و برترین های اسکار 2016 در مشخص شدند.

روزنامه قانون

مدرسه