مقایسه پلی استیشن 4 یا ایکس باکس وان؟

مقایسه پلی استیشن 4 یا ایکس باکس وان؟

سازندگان کنسول ها با ایجاد ویژگی های متفاوت، سعی در جذب مخاطبان دارند که همین کار، مسئله را برای آنهایی که قصد خرید کنسول دارند، دشوار می کند. این موضوع بهانه ای شد تا در این شماره به مقایسه این دو کنسول را مورد بررسی قرار دهیم.

مقایسه پلی استیشن 4 یا ایکس باکس وان؟

(image)
سازندگان کنسول ها با ایجاد ویژگی های متفاوت، سعی در جذب مخاطبان دارند که همین کار، مسئله را برای آنهایی که قصد خرید کنسول دارند، دشوار می کند. این موضوع بهانه ای شد تا در این شماره به مقایسه این دو کنسول را مورد بررسی قرار دهیم.

مقایسه پلی استیشن 4 یا ایکس باکس وان؟

بک لینک