نتیجه و فیلم مسابقه بهداد سلیمی در المپیک ریو

نتیجه و فیلم مسابقه بهداد سلیمی در المپیک ریو

بهداد سلیمی وزنه بردار فوق سنگین برای خلق حماسه ای دیگر به نبرد با فولاد سرد می رود. در این مطلب ساعت، نتیجه و فیلم مسابقه وزنه برداری بهداد سلیمی در المپیک 2016 برزیل را مشاهده می کنید.

نتیجه و فیلم مسابقه بهداد سلیمی در المپیک ریو

(image)
بهداد سلیمی وزنه بردار فوق سنگین برای خلق حماسه ای دیگر به نبرد با فولاد سرد می رود. در این مطلب ساعت، نتیجه و فیلم مسابقه وزنه برداری بهداد سلیمی در المپیک 2016 برزیل را مشاهده می کنید.

نتیجه و فیلم مسابقه بهداد سلیمی در المپیک ریو

دانلود موزیک