کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی تامین اجتماعی 94 + جزئیات


معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی جزئیات دریافت کارت ورود به آزمون استخدامی تامین اجتماعی سال 94 را شرح داد.

تکنولوژی جدید

فستیوال فیلم