کاریکاتور شاهکار احمدی‌نژاد

کاریکاتور شاهکار احمدی‌نژاد

کاریکاتور شاهکار احمدی‌نژاد جهانی‌ها -> کاریکاتور  درحالی‌که از مسکن مهر، به عنوان شاهکار دولت قبل یاد می‌کنند، گزارش سازمان‌های نظارتی نشان می‌دهد، اغلب خانه‌های تحویل داده شد، ناقص است؛ بیش از 60درصد هنوز سند ندارد و 117 هزار واحد حتی یک متقاضی هم ندارد! کاریکاتور شاهکار احمدی‌نژاد همچنین ببینید کاریکاتور کاریکاتور روز فرار چهره از […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کاریکاتور شاهکار احمدی‌نژاد

کاریکاتور شاهکار احمدی‌نژاد جهانی‌ها -> کاریکاتور  درحالی‌که از مسکن مهر، به عنوان شاهکار دولت قبل یاد می‌کنند، گزارش سازمان‌های نظارتی نشان می‌دهد، اغلب خانه‌های تحویل داده شد، ناقص است؛ بیش از 60درصد هنوز سند ندارد و 117 هزار واحد حتی یک متقاضی هم ندارد! کاریکاتور شاهکار احمدی‌نژاد همچنین ببینید کاریکاتور کاریکاتور روز فرار چهره از […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کاریکاتور شاهکار احمدی‌نژاد

فیلم سریال آهنگ