کشتن مادر به سبک داعشی ها + عکس


دختر جوان بعد از آشنا شدن با مردی 29 ساله و تکرار تماشای فیلم های جنایات داعش دست به کشتن مادرش زد. اعدام مادر به روش داعشی ها دختر را محکوم به مجازات سنگین کرد.

عکس

مدرسه