کشتن همسر با کفگیر !


دو مرد اعدامی زمانی که موفق به جلب رضایت اولیای دم در روزهای آخر شدند، صبح دیروز از جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه رفتند. یکی از این دو مرد با حکم دادگاه آزاد شد و دیگری نیز به زودی از زندان رهایی خواهد یافت.

دانلود آهنگ جدید

شهرداری