گیر افتادن کودک خردسال داخل کتری! + عکس


کودک خردسال به خاطر بازی با وسایل آشپزخانه و شیطنت های کودکی با گیر افتادن در کتری دست به دامان امداد آتش نشانی شد.

گوشی

دانلود فیلم خارجی