برچسب: ؟ مادر

تو این عکس کدوم مادر و کدوم دختره ؟

به عکس نگاه کنید . 3 زن جوان می بینید . بازهم نگاه کنید . این عکس یک مادر و دختران دوقلوی اوست . مادر این عکس 43 سال سن دارد. تعجب کردید؟ بازهم نگاه کنید و ببینید می توانید تشخیص دهید که کدوم مادر و کدوم دختره ؟ دانلود سریال و آهنگ اخبار کارگران