برچسب: 100 ورزشکار

فروش اسپرم 100 میلیونی ورزشکار مشهور!!

برخی از ورزشکاران و افراد مشهور از راههای متفاوت با حرفه ی اصلی شان درآمدهای کلانی به دست می آورند به طوری که یک ورزشکار با فروش اسپرم به قیمت 100 میلیون تومان خبر ساز شده است. عکس اندروید