برچسب: 20 اتوبوس

گروگانگیری جوان 20 ساله در جعبه اتوبوس مسافربری

گروگانگیری جوان 20 ساله در جعبه اتوبوس مسافربری عوامل گروگانگیری جوان 20 ساله تبعه افغان که داخل جعبه اتوبوس مسافربری در پایانه جنوب محبوس شده بود دستگیر شدند. گروگانگیری جوان 20 ساله در جعبه اتوبوس مسافربری (image) عوامل گروگانگیری جوان 20 ساله تبعه افغان که داخل جعبه اتوبوس مسافربری در پایانه جنوب محبوس شده بود […]