برچسب: 21 بازی

21 بازیکن ملی پوش خارجی که در پرسپولیس بازی کردند

21 بازیکن ملی پوش خارجی که در پرسپولیس بازی کردند پرسپولیس تاکنون از بازیکنان خارجی بسیاری استفاده کرده است که در تیم ملی کشور خود عضویت داشته و نقش مهمی در ترکیب تیم داشته اند.از سنگربان ازبکستانی این تیم تا بازیکن تیم ملی انگلستان. 21 بازیکن ملی پوش خارجی که در پرسپولیس بازی کردند (image) […]