برچسب: 95 تقویم

دو مناسبت جدید در تقویم رسمی کشور در سال 95

رئیس جمهوری اسلامی ایران مصوبه ای را برای اجرا ابلاغ کرد که به استناد آن و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلای فرهنگی، دو مناسبت جدید به تقویم رسمی کشور در سال 95 اضافه شده است. دانلود آهنگ جدید باران دانلود