برچسب: 95 جدول

دستمزد سال 95 کارگران تعیین شد + جدول

حداقل دستمزد کارگران در سال 1395 با تصویب شورای عالی کار اعلام شد. بر این اساس حداقل “دستمزد کارگران” در سال 95 از 712425 تومان به 812164 تومان افزایش می یابد. آلرژی و تغذیه تکست آهنگ