اشک های علی دایی برای وضعیت سارا عبدالمالکی


اشک های علی دایی در ملاقات با سارا عبدالمالکی سرازیر شد، دختر ملی پوش راگبی کشورمان 29 دی ماه بر اثر واژگون شدن خورو و تصادف شدید از ناحیه ستون فقرات دچار آسیب فراوان شده است.

اخبار دنیای دیجیتال

خرید غذا