اعترافات اراذل و اوباش معروف به شاه مازندران


شاه مازندران بعد از عربده کشی در تلگرام و دستگیری توسط پلیس در مصاحبه ای خودش را معرفی کرد. شاه مازندران روزی قهرمان کشتی بود و…. .

دانلود آهنگ جدید

مد روز