تاثیر ارسال پیامک های شبانه در نوجوانان


بیشتر نوجوانان امروزی ترجیح می دهند قبل از خواب سری به گوشی موبایل خود زده و آخرین اطلاعات از طریق ارسال پیامک با دوستان خود مبادله کنند.این کار تاثیر منفی بسیاری بر روی سلامت بدنی و کیفیت درسی آنها می گذارد.

گوشی

مدرسه