تصاویر زیبا از “تنگ بستانک” مرودشت بهشت ایران


“تنگ بستانک” منطقه ای سرسبز و رویایی در شهرستان مرودشت است که به خاطر منظره سرسبز و شگفت انگیزش بهشت گمشده ایران نامیده شده است.

دانلود سریال و آهنگ

سپهر نیوز