تکلیف جهیزیه در طلاق زوجها


طلاق آخرین و بدترین راه ممکن برای پایان دادن به زندگی مشترک زوجها می تواند باشد. اما وقتی روی آوردن به این کار اجتناب ناپذیر می شود، بهتر است تکلیف اموال زوجین ازجمله جهیزیه زن در طلاق مشخص شود.

کرمان نیوز

روزنامه قانون