جسد گمشده پس از گذشت 7 ماه از سیل تهران پیدا شد


جسد گمشده جوان 26 ساله بعد از 7 ماه پیدا شد. آب خشمگین و خروشان اول تابستان، هفت ماه پیش او را با خود برد و پنهان، دور از چشم پدر و مادرش پسش داد.

خرم خبر

سپهر نیوز