جملات طلایی افراد موفق برای شروعی جدید


موفقیت راه آسانی نیست که بتوان در چند مرحله به آن دست یافت.همه افراد موفق مشکلات زیادی را پشت سر گذاشته تا به اهداف خود برسند. جملات این افراد که رمز موفقیت آنهاست را در کسب و کار خود به کار گیرید.

میهن دانلود

روزنامه قانون