حل کردن مکعب روبیک ، تنها در یک ثانیه + فیلم


مندسین تکنولوژی رباتی را طراحی کرده اند که می تواند رکورد انسان در حل معمای مکعب روبیک را شکسته و در کمترین زمان راه حل را پیدا کند.

خبرگذاری اصفحان

ساخت بنر