درگیری خونین دختر جوان با سرآشپز بخاطر غذای گران + عکس


دختری که برای غذا خوردن به رستوران رفته بود بخاطر قیمت غذا به سرآشپز حمله کرد. درگیری خونین در انتها منجر به شکستن سر مشتری رستوران شد.

سایت خبری زندگی

خبرگذاری خوزستان