راز جوراب بنفش جنجالی در اعماق دریا + عکس


کشف موجود عجیب در اعماق دریا شصت سال است که رازش دانشمندان را مشغول به خود کرده است دانشمندان لقب جوراب بنفش را به آن داده اند.

خبر دانشجویی

خرم خبر