راز موفقیت فهیمه احمدی دستجردی جوانترین “خلبان زن” ایرانی


نخستین بانوی مهندس پرواز ایران و یکی از 6 خلبان زن ایرانی، 12 سالی می شود که وارد دنیای هوانوردی شده است و در این مصاحبه از افتخار مسافرین در پرواز به داشتن “خلبان زن” یاد می کند.

آلرژی و تغذیه

دانلود موزیک