راههای مراقبت از چشم در بیماران دیابتی


اغلب بیماران دیابتیدر خطر مشکلات چشمی قرار دارند. حتی اگر هیچ تغییری در چشم مشاهده نشود، باز هم ممکن است چشم ها آسیب جدی دیده باشند.

سپهر نیوز

روزنامه قانون