زنده سوختن 300 بز در آتش سوزی کامیون + تصاویر


در حادثه ای دلخراش پس از آتش گرفتن کامیون حامل حیوانات در چین 300 راس بز زنده زنده در آتش سوختند.

اخبار دنیای دیجیتال

مدرسه