سوشا مکانی در لیگ تایلند، از شایعه تا واقعیت


انگار نام سوشامکانی با حاشیه گره خورده است و هر روز خبرهای متفاوتی در مورد او شنیده می شود، اخیرا خبری از حضور سوشا در لیگ تایلند منتشر شده است که واقعیت آن مشخص نشده است.

باشگاه خبری ورزشی

افق