شباهت پیمان طالبی مجری مردم چی میگن با علی ضیا + تصاویر


خیلی ها اعتقاد دارند که اجرای پیمان طالبی شباهت زیادی به اجرای علی ضیا دارد ولی مجری برنامه مردم چی میگن این موضوع را رد میکند.

مرجع سلامتی

لردگان