شکنجه زن بی گناه به جرم بارداری توسط همسر سنگدل!


زن بیگناه برای نوزادی که هنوز متولد نشده از سوی همسر مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفت. پشت پرده شکنجه زن باردار به دست شوهرش باوری غلط و غیرعقلانی وجود داشت.

گوشی

پرشین موزیک