عدم بازگشت شهرزاد میرقلی خانی بازرس صدا و سیما از عمان!


شهرزاد میرقلی خان که به عنوان بازرس ویژه رییس صدا و سیما فعالیت می کرد در اقدامی غیرمنتظره پایتخت عمان را به عنوان محل اقامت خود معرفی کرد.

bluray movie download

سپهر نیوز