فتوای عجیب مفتی عربستان درباره شطرنج


مفتی اعظم عربستان فتوایی عجیب و غریب صادر کرد. فتوایی که به طور کل بازی شطرنج را زیر سئوال برد!!

بازی آزاد

آپدیت نود 32