قتل همسر جوان با شیشه ادکلن!


مردی که همسرش را با شیشه ادکلن به قتل رسانده بود، قبل از اجرای حکم اعدامش بخشیده شد.

world press news

آپدیت نود 32