قطع شدن یارانه دارندگان کارت ملی قدیمی؟!


بعد از انتشار خبر قطع شدن یارانه افراد بالای 18 سال بدون کارت ملی خبرهایی در رابطه با قطع شدن یارانه دارندگان کارت ملی قدیمی به گوش می رسد.

اسکای نیوز

باران دانلود