مصدومیت های عجیب و خنده دار فوتبالیست ها !!!


مصدومیت یکی از اتفاقات تلخ برای هر بازیکنی محسوب می شود ولی در برخی موارد مصدومیت فوتبالیست ها در شرایطی اتفاق می افتد که بیشتر از اینکه باعث ناراحتی شود باعث خنده دیگران می شود و صحنه مضحکی را به وجود می آورد.

free download movie

گیم پلی استیشن