مواقعی که باید رابطه جنسی را متوقف کرد


رابطه جنسی همیشه جنبه مثبت نداشته و گاه برای برخی از افراد تاثیرات منفی می تواند داشته باشد. حساسیت به روابط زناشویی که درمان طولانی مدت داشته و یا افسردگی در روابط زناشویی می تواند از تاثیرات آن بر روی زوج ها باشد.

فیلم سریال آهنگ

ورزش و زندگی